Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen. Den er den største av sitt slag i Norge og en viktig møteplass for alle som er engasjert i folkehelse. Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2021

Tema: Klima og bærekraftig folkehelsearbeid

Sted: Trondheim

Når:

  • Forkonferanser 27. okt 2021.
  • Hovedkonferanse 28. - 29. okt 2021.

Planleggingen av konferansen er i gang! Program og påmelding kommer i april. Husk å sende abstracts innen 1.juni.

Bærekraftig folkehelsearbeid er mer aktuelt enn noen gang! Arrangørene håper på å kunne møtes fysisk men planlegger for en digital konferanse dersom fysisk møte ikke blir mulig.

I 2021 arrangeres hovedkonferansen i Trondheim 28. og 29. oktober i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU og Folkehelseinstituttet.

Onsdag 27. oktober er satt av til forkonferanser.

Målgrupper

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Kilde

https://folkehelsekonferansen.no/

https://www.facebook.com/folkehelsekonferansen