Omslagsbilde til boken Fritid med bistand.jpgI norsk sosialpolitikk har «full deltakelse og likestilling» siden 1981 blitt benyttet for å signalisere den ønskede retningen for hvordan offentlige tjenester overfor befolkningen skal tilrettelegges. Hvordan disse målsetningene skal la seg realisere på fritidsarenaen overfor barn, ungdom og voksne med ulike bistandsbehov er ofte ikke beskrevet som noe konkret kommuner og frivillige organisasjoner kan forholde seg til.

Fritid med Bistand (FmB) ble introdusert som et alternativ til bruk av tradisjonelle støttekontakter. Støttekontakttjenesten er en omfattende lovpålagt tjeneste og metoden ble utviklet for å tydeliggjøre hvordan en kan sikre flere en mulighet for å delta i fritidsaktiviteter. Metoden tydeliggjør hvordan en systematisk kan utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer. Dette kan for eksempel være å gi et tilbud om støttekontakt til barn som trenger assistanse, til ungdom med psykiske utfordringer, til voksne i en rusrehabilitering, en familie som ikke kjenner den norske kulturen eller til eldre mennesker.

Helsedirektoratet ga økonomisk støtte til utgivelsen av fagboken

Midtsundstad, A (2013): Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering. Bergen: Fagbokforlaget

(Boken er revidert, og i 2022 ble 2. utgaven utgitt med samme tittel på samme forlag).

Omslaget til den nye utgaven av Fritid med Bistand

Forfatter: Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-3917-7
Utgis: 2022
Pris: 299,-
Sider: 134

Kjøp boka