Søkeverktøyet som finnes på nettsiden fritidsnätet.se drives i dag gjennom et samarbeid rundt 20 svenske kommuner. Tjenesten har blitt videreutviklet over flere år og er et godt eksempel på hvordan kommuner f.eks. i en region eller i et fylke kan etablere et samarbeid for å gjøre det lettere for personer med en funksjonsnedsettelse å finne frem til en fritidsaktivitet for seg.

Her finner du en kort og informativ film som presenterer søkeverktøyet: https://www.youtube.com/watch?v=so9seUMhfeM

Her finner du søkeverktøyet:
http://www.fritidsnatet.se/index.php?option=com_zoo&view=mv02&searchphrase=all&Itemid=138&lang=sv&category_id=350&fde=20160620&ep=10

Logoen til søkeverktøyet Fritidsnätet.se