Herlig video fra Arctivity 2016

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter. Målgruppe er personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser. Her får vi en flott smakebit på hvordan 2016 artet seg.


Arctivity er eid av Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) og samarbeider tett med Norges Idrettsforbund (NIF), Nordland Idrettskrets, Nordland Fylkeskommune (NFK), Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung), Forum for natur og friluftsliv – Nordland, frivillige og lokale bidragsytere. NIF og NFK bidrar økonomisk i prosjektperioden.