Forprosjektet (Winter, Kissow og Standal 2019) viser at utøveren i racing-rullestolen, som skyves av utøveren bak, både har fysiologisk og sosial effekt. De opplever økt kroppsbevissthet, bevegelsesglede, stolthet og en følelse av likeverd.

De gir uttrykk for at prosjektet styrker selvfølelse og livskvalitet, og gir de en opplevelse av å være inkludert i samfunnet, samt gir de nye mestringsstrategier som kan brukes på andre områder av livet. Samtidig kan effekterne av treningen måles på belastningen av både hjerte og kretsløp, og utøverne og deres hjelpere kan konkret merke, at treningen gjør dem fysisk sterkere.

Tidligere har vi vært opptatte av at bevegelse i størst mulig grad utføres av utøveren selv. Når den fysiske kapasiteten er så lav som hos disse utøverne, er det spennende å høre at det er så «lite» som skal til å få effekter på så mange områder. Funnene er oppsiktsvekkende, og det nå forskes videre på dette i Danmark. Kompetansetjenesten  venter spent på videre resultater.

Lenke til nyhetssaken på siden til Videnscenter om Handicap:

https://www.handivid.dk/da/vores-temaer/fritidsliv/rapport-fastslar-team-tvilling-styrker-handi-atleter/

Lenke til forskningsartikkelen:

https://idrottsforum.org/wp-content/uploads/2019/12/wintheretal191203.pdf 

Team_Tvilling.jpg