Bilde av ung gutt som ser tankefull utMesteparten av forskningen på sosial støtte blant barn, ungdom, og voksne peker på at manglende gode relasjoner med jevnaldrende kan føre til angst og depresjon. Det er gjort lite forskning på andre konsekvenser av mangel på vennskap, for eksempel konsentrasjonsevnen, evnen til å høre etter beskjeder og kontrollere sinnet sitt. Derfor ønsket Tidlig trygg i Trondheim å undersøke hvordan dette utvikler seg over tid.

Hovedfunnet av denne forskningen var at barn som vurderes som sosialt ekskluderte i barnehagen og i skolen, i større grad utvikler vansker med å kontrollere sinnet sitt. De sliter også i større grad med konsentrasjonsvansker og høy grad av impulsivitet i ettertid.

Videre viser funnene at høyere grad av sosial ekskludering ved 4 års alder leder frem til økt forekomst av ADHD-symptomer ved 6 år, og det samme skjer fra 6 til 8 år. Mange har tidligere vist at barn som er urolige, har færre venner i skole og barnehage. Forskningen peker på at effekten også går den andre veien; at barn blir urolige av ikke å passe inn. Disse funnene understreker betydningen av å legge til rette for god sosial fungering for alle barn i barnehage og skole.

For mer informasjon om prosjektet Tidlig trygg i Trondheim: https://www.ntnu.no/tidlig-trygg

Kilde

https://samforsk.no/Sider/Aktuelt/Hva-skjer-med-barn-som-ikke-passer-inn.aspx