Omslagsbildet til veileder om barrierefri fritidMange henvendelser

Sekretariatet i Unge funksjonshemmede har opplevd å få mange henvendelser fra frivillige organisasjoner og enkeltpersoner om hvordan de kan tilby aktiviteter som er mer inkluderende. Siden det finnes lite oppdatert informasjon samlet på ett sted tok Unge Funksjonshemmede utfordringen med å lage et verktøy, en inkluderingsveileder, som skal hjelpe aktivitetstilbydere i gang. Målet er at de skal kunne identifisere og bygge ned de barrierene som mange unge opplever, og bidra til at flere kan få oppfylt sine rettigheter til lek og fritid. 

Finansiering

Inkluderingsveilederen har blitt finansiert gjennom midler fra Stiftelsen Sophies Minde og Kulturtanken. Midler fra Kulturtanken ble overrakt av Kultur- og likestillingsminister Abid Raja i desember 2020. Kulturtanken – den kulturelle skolesekken Norge, er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Veilederen ser derfor på mer enn fritidsaktiviteter og idrett og retter seg også mot tilbydere av kunst- og kulturaktiviteter. 

Arbeidet videre

I august sendte Unge funksjonshemmede, sammen med Redd Barna og andre interesseorganisasjoner et krav til kultur- og likestillingsministeren om å sette i gang et kunnskaps- og holdningsarbeid. Dersom alle unge skal få oppfylt sine rettigheter til å delta i lek og fritid, må myndighetene ta sin del av arbeidet. Samtidig vet man at også små tiltak kan ha store effekter, når de settes inn lokalt. Inkluderingsveilederen gir forslag til hva som kan gjøres, men Unge funksjonshemmede ønsker å gjøre mer. Derfor skal de høsten 2021, utvikle et workshopmateriale som skal hjelpe aktivitetstilbydere og organisasjoner med å diskutere og kartlegge hvilke barrierer og muligheter som finnes hos akkurat dem. Det er ønskelig at flere tar eierskap til dette viktige arbeidet. Workshopmaterialet skal ferdigstilles i desember 2021. 

Nedlasting av Inkluderingsveilederen. Intern lenke.

Kilde

Artikkel om lansering av veileder. ungefunksjonshemmede.no

Nedlastingsside for veilederen. ungefunksjonshemmede.no