Bilde av Svein BergemMålet med artikkelen er å utforske hvordan viktige grupper av aktører som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelser, oppfatter eget kunnskapsnivå knyttet til aktivitetshjelpemidler og å diskutere disse aktørenes rolle for barn og unges muligheter til å skaffe seg riktig utstyr for å kunne delta i aktiviteter.

Kilde

Svein Bergem (2019): “Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities”, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, DOI: 10.1080/17483107.2018.1538393

Lenke til artikkelen: https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1538393