Forskningsartikkel

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities

Tilgang til aktivitetshjelpemidler er en kritisk faktor som kan avgjøre om et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser kan delta i fysiske aktiviteter, idrett og lek i ulike lokale sammenhenger. En forutsetning for suksess er bevissthet rundt, og spesifikk kunnskap om, utstyret og dets bruk hos alle relevante aktører.

Bilde av Svein BergemMålet med artikkelen er å utforske hvordan viktige grupper av aktører som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelser, oppfatter eget kunnskapsnivå knyttet til aktivitetshjelpemidler og å diskutere disse aktørenes rolle for barn og unges muligheter til å skaffe seg riktig utstyr for å kunne delta i aktiviteter.

Kilde

Svein Bergem (2019): “Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities”, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, DOI: 10.1080/17483107.2018.1538393

Lenke til artikkelen: https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1538393