Kvikk-guide til implementering av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Kvikk-guiden gir praktisk veiledning til aktiviteter og vurderinger som er nødvendig ved utprøving og innføring av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

velferdsteknologi.PNG

Guiden er utarbeidet i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og bygger på KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og andre Kvikk-guider innenfor samme tematikk.

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum.

Bruk av velferdsteknologi betyr helhetlig fokus på barnets hverdag, hele døgnet, hele uka og hele livsløpet. Dette forutsetter et tverrsektorielt samarbeid mellom helsepersonell, ansatte på skole og teknisk personell i kommunen.

En viktig kilde til informasjon og inspirasjon er erfaringer fra andre kommuner. Gjennom Kvikk-guiden lenkes det til eksempler fra andre kommuner, samt relevante ressurser. Det oppfordres til å lese igjennom eksemplene for å tilegne seg en god forståelse av mulighetsrommet for velferdsteknologi.

NKBUF har fulgt utviklingen og resultatene av velferdsteknologiprogrammet som Helsedirektoratet har hatt regien av, gjennom deltakelse sammen med Horten kommune. Kvikk-guiden som er utarbeidet er et nødvendig og praktisk verktøy som øker sjansene for at implementeringen av velderdsteknologi skal oppleves meningsfull og nyttig for brukeren.

Kilde

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser/

Du finner Kvikk-guiden ved å følge lenken: 

Kvikk-guide til implementering av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Erfaringsrapporten fra Helsedirektoratet finner du ved å følge lenken under:

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser