Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.jpg

Fra 2015 har Helsedirektoratet oppnevnt fire nye nasjonale fagråd knyttet til folkehelse og forebygging.

I Nasjonalt råd for fysisk aktivitet er Jakob Djupvik fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, representert. Djupvik er oppnevnt i kraft av sin kompetanse innenfor fagfeltet og ikke som representant for kompetansetjenesten.

Fagrådet skal på oppdrag fra Helsedirektoratet, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke Helsedirektoratets arbeid og fagrolle på saksfeltet fysisk aktivitet.

Oppgavene til fagrådet er å gi faglige råd i saker som legges frem for dem av Helsedirektoratet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ, om utviklingen innen fysisk aktivitet, stillesitting og hvordan aktivitetsnivået kan påvirkes i positiv retning.

Aktiv Ung er stolt av at Djupvik gjennom sin kompetanse på fysisk aktivitet er hentet inn som rådsmedlem, og ønsker Helsedirektoratet lykke til med sine fagråd innen folkehelse og forebygging.


Nasjonalt råd for fysisk aktivitet ble lagt ned i 2017. https://www.nrk.no/norge/helsedirektoratet-legger-ned-utvalg-som-gir-helserad_-_-fysisk-aktivitet-blir-ikke-prioritert-1.13345496