Bilde av Kjersti SkarstadFunksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?


M.Phil. Kjersti Skarstad (bildet. Foto: privat) ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Realizing the human rights of persons with disabilities. From political ideals to political practices.

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15 - 16:00, Gamle festsal, Domus Academica


Kilde

UiO, Institutt for statsvitenskap:
https://www.sv.uio.no/isv/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/skarstad.html