Bilde av Bodø sett fra sjøsiden.

Programkomiteen i Norsk akademi for habiliteringsforskning har besluttet å gjennomføre en hybridkonferanse i 2022. Konferansen gjennomføres fysisk i Bodø.


Tid: 27. oktober 2022, 10.30–16.30

Sted: Scandic Bodø

Deltakeravgift (påmelding er bindende)

Fysisk deltakelse: 1.200,- (Inkluderer skyss fra/til flyplassen i fellestransport) Frist for påmelding: 7. oktober 2022. 

Digital deltakelse: 500,- Frist for påmelding: 25. oktober 2022. 

Forskningskonferansen er godkjent som 5 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Meld deg på her: https://www.deltager.no/event/norsk_akademi_for_habiliteringsforskning_konferanse_2022

Arrangør: Norsk akademi for habiliteringsforskning i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.


Program

09.30 – 10.30         Registrering 

10.35 – 10.40         Åpning

Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 

Sesjon 1: 10.40 – 11.50 – Inkluderende forskning

10.40 – 11.00         Forskning sammen med personer med utviklingshemming

May Østby, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Molde

11.00 – 11.20         Inkluderende forskning, medborgerskap og utviklingshemming

Anna Chalachanova, VID vitenskapelige Høgskole

11.20 – 11.40         Brukermedvirkning i forskning: Nytteverdi og erfaringer

Judy Rafaelsen, Nordland fylkeslag av Autismeforeningen

11.40 – 12.00         Deltakelse og kvalitet – et NFR-prosjekt

Arne Henning Eide, SINTEF Helse og Dag Ofstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 

---------------------------  12.00 – 13.00 Lunsj og mingletid  ---------------------------

 

Sesjon 2: 13.00 – 14.20 – Presentasjon av forskningsprosjekter

13.00 – 13.20         SIBS – Søskenprosjektet

Torun Vatne, Frambu

13.20 – 13.40         Barnepalliasjon; barnet, søsken og foreldres erfaringer

Trine Brun Kittelsen, OsloMet

13.40 – 14.00         Teleconsultation for adults with developmental disabilities

Oddbjørn Hove, Helse Fonna

14.00 – 14.20         SKUP-studien

Emmy E. Langøy, Regionalt kunnskapssenter for habilitering/ NTNU og Høgskolen i Molde og Ingrid Krohn Aasgård, Høgskolen i Molde

 

----------------------   14.20 – 14.40 Forfriskninger og mingletid  ---------------------

Sesjon 3: 14.40 – 16.10 – Nye ph.d.

Kl. 14.40 – 15.00    Identifikasjon av post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming:

En eksplorerende studie av symptomuttrykk og utfordringer i utredning

Arvid Nikolai Kildahl, Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, Helse Sør-Øst

Kl. 15.00 – 15.20    Erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med nedsatt funksjonsevne

Shahrzad Arfa, OsloMet

 

-----------------------------  15.20 – 15.30 Benstrekk ----------------------------- 

 

Kl. 15.30 – 15.50    Aktivitetshjelpemidler i møte med tjenesteytere

Svein Bergem, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og NIF

Kl. 15.50 - 16.10     Utviklingshemming og helseindikatorer

Monica Olsen, HAVO UNN

Kl. 16.10                 Avslutning og info. om neste års konferanse

Marianne Halvorsen, Barne- og ungdomsklinikken UNN og Anders Midtsundstad, NKBUF

-----  Alle foredragsholdere har 15 min. til disposisjon for presentasjon +5 min. til spørsmål/dialog med tilhørerne -----


Kontakt

Programkomiteen
Navn: Edith Victoria Lunde
E-post: edith.victoria.lunde@helse-bergen.no
Mobil: 932 55 345

Kontakt for konferansen 2022
Navn: Anders Midtsundstad
E-post: anders.midtsundstad@vhss.no
Mobil: 901 30 797

Posters/stand
Dersom konferansedeltakere ønsker å presentere sitt forskningsprosjekt med poster eller stand, ta kontakt med Stine Irgens på e-post stine.irgens@vhss.no.


Programkomiteen

Programkomiteen har følgende medlemmer: Inger Cathrine Utne Sandberg og Ingrid Helland, HSØ, Emmy E. Langøy og Tordis Ustad, HMN, Marianne Berg Halvorsen, Oddmar Ole Steinsvik og Anders Midtsundstad, HN, Silja Torvik Griffiths og Edith Victoria Lunde, HV

Norsk akademi for habiliteringsforskning 

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representanter for habiliteringsenheter i spesialisthelsetjenesten og ved universitet og høgskoler i Norge.
Forløper for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Fra 2012 har ledelse av forskningsnettverket gått på omgang mellom helseregionene for periode på 2 år av gangen. I 2020 og 2021 ledet Helse Vest nettverket. I 2018 og 2019 Helse Midt-Norge, 2016 og 2017 Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For årene 2022 - 2023 er det Helse Nord som igjen har ansvaret for konferansen.