Hefte om universell utforming som heter «Design for mangfold - universell utforming i skoler og barnehager»Hefte om universell utforming som heter «Universell utforming i handelslokaler»Hefte om universell utforming som heter «Universell utforming – hva ser vi etter uteområder»Hefte om universell utforming som heter «Universell utforming – hva ser vi etter Publikumsbygg»

Et hefte heter «Design for mangfold - universell utforming i skoler og barnehager», et annet hefte heter «Universell utforming i handelslokaler».

Videre har KS produsert to hefter med tips til hva man kan se etter når man går på befaringer. Det ene heftet heter «Universell utforming – hva ser vi etter uteområder» og det siste heftet heter «Universell utforming – hva ser vi etter Publikumsbygg».

KS har en egen side med hefter som er gitt ut på engelsk om universell utforming

Bestilling

Heftene kan bestilles gratis fra ordre@lupro.no.

Design for mangfold - universell utforming i skoler og barnehager
Universell utforming i handelslokaler 
Universell utforming – hva ser vi etter Opparbeidet uteareal 
Universell utforming – hva ser vi etter Publikumsbygg 

Kilde

https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/nye-hefter-om-universell-utforming/