skolenerforalle.no

Nytt nettsted viser vei til rettighetene for elever med funksjonsnedsettelse

Er du elev med funksjonsnedsettelse på ungdomsskolen eller videregående skole? På den nye nettsiden «Skolen er for alle» kan du lære mer om rettighetene dine og finne hjelp gjennom skoleløpet.

Innholdet i denne artikkelen ble publisert på Handikappnytt.no, 14.04.21.


Det er fire elever i bildet. De sitter alle foran en felles pult. Og alle leser i bøker. Den første personen har kort hår. I håret sitt har hen en rosa spenne. Den andre personen har mørkt hår og en amputert hånd. Den tredje personen har mørkt håDen nye nettsiden «Skolen er for alle» skal på en enkel og forståelig måte informere og forklare elever i ungdomsskolen og videregående skole som har en funksjonsnedsettelse om hvilke rettigheter de har på skolen og i skoleløpet.

Det er Safo – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – som står bak nyvinningen.

Tilgjengeliggjort

Ida Hauge Dignes har vært koordinator for skoleprosjektet og ansvarlig for innholdet.

– Det er veldig viktig å ha noen som kan opplyse om elevers rettigheter på en lettfattelig måte, tilgjengelig for alle, sier hun. – De rettighetene som kommer fram blant annet i opplæringsloven, CRPD og Salamanca-erklæringen, er ikke fullt så tilgjengelige, forklarer hun.

– På «Skolen er for alle» er det brukt enklere språk, det er synstolkninger og ordforklaringer. Og man kan få alt opplest hvis man vil det, sier hun. For kjenner du rettighetene dine, kan du si fra om de brytes, noe som forhåpentlig bidrar til at du får det bedre på skolen. – Og dessverre er det fremdeles sånn at elever med funksjonsnedsettelse i stor grad må si fra selv, sier Ida Hauge Dignes.

Les hele artikkelen på Handikappnytt.no.

Kilde

Lenke til nettstedet Skolenerforalle.no