Bilde: Fv.: Per-Einar Johannessen og Svein BergemParaidrettssenteret i Trøndelag (PIT) skal bidra sterkt til å øke antall barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse til idrettslagene gjennom å:

  • senke terskelen for utprøving av idretter
  • følge tett opp deltakere fra utprøving og inn i idrettslagene
  • heve kompetansen om paraidrett og tilrettelegging i idrettslag, i skolen og blant faggrupper i det offentlige og i det private som jobber til daglig med målgruppene

Selv om Paraidrettssenteret vil ha sitt virke i Ranheim Aktivitetshall i Trondheim, skal det gjennomføres utprøvingsdager/ kompetansehevende tiltak på dagtid og/eller kveldstid mange andre steder i fylket. Disse dagene vil PIT blant annet samarbeide med kommunene om, og aktuelle særforbund og lokale idrettslag. 

Bilde: Fv.: Per-Einar Johannessen og Svein Bergem

Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) vil også samarbeide med Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), NAV Hjelpemiddelsentral, NTNU og Nord universitet og aktivitetshjelpemiddelfirmaer, om kompetanseutveksling og forsknings- og utviklingsarbeid, informasjon og oppfølging av deltakere og utøvere.

Les mer Paraidrettssenteret i Trøndelag på www.paraidrettssenteret.no og på Facebook.com/paraidrettssenteret.