Omslaget til heftet til filmserien Sånn er jeg og sånn er detMange elever i landets barneskoler har nedsatt funksjonsevne. På landsbasis antas antallet å utgjøre mellom fem og ti prosent av alle barn og unge. Sånn er Jeg, og Sånn er det ble først utgitt på to DVD-er med i alt 20 episoder. Serien har senere blitt utvidet med flere episoder, tilsammen 4 sesonger. Vi har i denne serien gleden av å møte barn med mange forskjellige diagnoser. Portrettene er laget om og for barn. Her får vi innblikk i hvordan barna håndterer de ekstra utfordringene i livet og ikke minst gleden over å mestre!

Se filmene på NRK Super sine sider
(Lenkene åpnes på sesongens første tilgjengelige episode. De resterende episodene ligger lenger ned på NRK Super-siden):

Sesong 1

Sesong 2

Sesong 3

Sesong 4

Filmene er et godt hjelpemiddel for å kunne snakke om mangfold og inkludering i en skolehverdag. Serien viser på en unik måte hvordan barna reflekterer rundt sin «annerledeshet». I møte med barna får vi en erkjennelse av at ingen mennesker er helt like, og at det som virkelig betyr noe for alle mennesker er vennskap og aksept for den du er.

Heftet som er utarbeidet er ment som en inspirasjon til utforming av et undervisningsopplegg til filmene. Du som jobber i skolen vil sikkert ha mange tanker omkring hvordan du kan lage et eget opplegg for visning av filmene i klassen, eller på skolen. Heftet gir derfor ingen fasit, men vi håper du får noen tips og råd til hvordan filmene kan brukes i din klasse. Heftet kan lastes ned her: Sann_er_Jeg_og_Sann_er_det_hefte.pdf (Kilde: http://bestill.bufdir.no/pub/sann-er-jeg-og-sann-er-det)"Filmserien «Sånn er Jeg, og Sånn er det» er med og for barn. På en ærlig og varm måte forteller barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvordan de takler hverdagens små og store utfordringer. «Sånn er Jeg, og Sånn er det» er kjent fra NRK Super, og viser glade barns mestring og deltakelse. Filmene er laget av Bivrostfilm med NRK som coprodusent.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Statped tar nå arbeidet et skritt videre ved å sende filmene og dette heftet til alle landets barneskoler. Vårt ønske er å inspirere til samtale og diskusjon elevene imellom om mangfold og inkludering i en skolehverdag.

Mange barn og unge i barneskolene har nedsatt funksjonsevne. Filmene er et bidrag i arbeidet med å skape inkluderende læringsarenaer og gode sosiale fellesskap for alle. Vi håper filmene vil bidra til det på din skole også. Lykke til!"

Signaturene til direktørene i Bufdir og Statped, Mari Trommald og Tone Mørk