Samarbeidsprosjektet ble gjennomført som et ledd i den nasjonale satsningen for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet innenfor feltet Støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse.

Initiativet kom fra kommuner som deltok i de regionale nettverkene som ble etablert innenfor knutepunktet Fritid for alle av Helsedirektoratet. Ønsket var å ta i bruk arbeidsmetoden Fritid med Bistand (FmB).

Kommunene tok i bruk metoden FmB som ledd i tidlig intervensjonstiltak overfor ungdom i risiko, som ledd i det generelle oppfølgingsarbeidet overfor rusavhengige: før, under og etter behandling og/ eller i forbindelse med oppfølging av pasienter i LAR.

Gruppebilde av personene som samarbeidet om prosjektet Aktiv fritid for alle

Helsedirektoratet nevnte samarbeidsprosjektet som en av aktivitetene overfor ungdom og unge voksne i den nasjonale strategien på habiliterings- og rehabiliteringsområdet.

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) overtok oppfølgningsansvar for dette samarbeidsprosjektet i 2013. Kommunene som deltok i prosjektet dekket kostnadene som ga dem mulighet for å få opplæring i bruk av metoden FmB, veiledning og gitt faglig innhold på halvårlige nettverksamlinger hvor alle prosjektmedarbeiderne kunne dele erfaringer.

Arbeidsmetoden Fritid med Bistand (FmB) kan du lese mer om på følgende nettside:

www.fritidmedbistand.no

Kommunene fortsatte å bruke metoden FmB etter at samarbeidsprosjektet ble avsluttet. Du kan lese om flere av kommunenes erfaringer i en antologi som ble utgitt noen år etter at samarbeidsprosjektet ble avsluttet:

Kristiansen, K., Midtsundstad, A & Ofstad, D. (2018): Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Bergen: Fagbokforlaget.

Omslagsbilde av boken Fritid sammen med andre

Forfattere: Kristjana Kristiansen, Anders Midtsundstad, Dag Ofstad
ISBN: 978-82-450-2319-0
Utgitt: 2018

Pris: 319,-

Kjøp boka