Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran segI 2007 sendte daværende Sosial- og helsedirektorat ut en anbefaling til alle landets kommuner om å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste slik at flere kunne gis tilbud om deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner. Kommunene ble anbefalt å organisere tjenesten innenfor følgende tredelte løsning:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt samarbeid med en frivillig organisasjon

Mange av landets kommuner har tatt oppfordringen. Det betyr at flere nå gis støtte inn i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner. Når kommunene velger en slik løsning,vil mange oppleve at tiden det tar fra personen trenger et vedtak til støtte frem til personen er inkludert i sin organisasjon, reduseres. I mange kommuner er det barn og unge som først og fremst gis et slikt tilbud. Spørsmålet er derfor om endringen i bruk av støttekontakt overfor barn og unge under 18 år de siste 10 årene faktisk kan forklares gjennom en slik endring i organisering av tilbudet i kommunene. I mange kommuner har en også blitt flinkere til å tilrettelegge fritidstilbud i aktivitetsgrupper spesielt overfor barn og unge. I flere kommuner tilbys mange deltakelse i slike grupper uten et vedtak om støttekontakt.

 

Brukere

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alle aldre

28 154

28 954

29 453

29 977

30 574

31 055

31 118

31 605

32 326

32 747

0-17 år

6 359

6 398

6 417

6 322

6 293

6 191

6 077

6 051

6 118

6 059

18-49 år

11 399

11 588

11 737

12 030

12 259

12 435

12 365

12 410

12 690

12 862

50-66 år

5 944

6 151

6 209

6 369

6 544

6 678

6 650

6 783

6 873

6 950

67 år eller eldre

4 452

4 817

5 090

5 256

5 478

5 751

6 026

6 361

6 645

6 876

Figur: Brukere av støttekontakter

Arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten nasjonalt har også ført til nye metoder som har gitt gode resultater innenfor rehabilitering av voksne innenfor bl.a. rusomsorgen. Det er derfor mange faktorer som spiller inn. Det er derfor vanskelig å forklare utviklingstrekkene.

Tjenesten støttekontakt har endret seg mye siden Nordlandsforskning i 1997 gjennomførte en nasjonal undersøkelse for å synliggjøre omfang og bruk av tjenestene avlastning og støttekontakt. Over 20 år senere trengs det en ny undersøkelse for å kunne avdekke hvordan tjenesten faktisk organiseres i norske kommuner.