Bilde av Svein Einarsbøl som mottar Fritid for alle-prisen 2021Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser med Knutepunktet Fritid for alle, vil i 2021 hedre 10 personer som har som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Vinneren bestemmes av en fagjury og vil være representanter fra nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling. 

Svein Einarsbøl har arbeidet med stort engasjement for å bedre levekår for funksjonshemmede gjennom mange år. Først som ansatt ved Dikemark sykehus og i Asker kommune. Einarsbøl er nå en aktiv pensjonist som i dag er engasjert i flere prosjekter som frivillig. 

Det var en overrasket og glad prisvinner som mottok prisen 18. juni utenfor lokalene til Asker golfklubb. Tidligere kollegaer i kommunen, og venner som deler hans lidenskap for golf var med på å legge en flott ramme rundt utdelingen av prisen.

Juryen har gitt følgende begrunnelse:

"Prisvinneren representerer fagpersoner som siden begynnelsen på 1990 tallet har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. Han begynte å jobbe i fritidsseksjonen på Dikemark sykehus. Her var prisvinneren opptatt av å planlegge og arrangere aktiviteter og turer både på dagtid, kveldstid og i helger. Han engasjerte seg også i samarbeidet med de andre store psykiatriske sykehusene i Norge. Nærmere 100 pasienter og ansatte fra Dikemark deltok bl.a. på turene over en uke til vinterfestival på Geilo og sommerfestival på Tromøya. 

I 1995 begynte prisvinneren i Asker kommune. Arbeidsområdet var her fra starten å organisere den individuelle støttekontakttjenesten, gruppetilbud og ferieturer for brukere med psykiske utfordringer. Kommunen hadde da etablert støttekontakttjenesten for personer med utviklingshemning. Målet var for prisvinneren å utvikle tilbud i tråd med ønsker, behov og forutsetninger. Som tidligere ishockey-spiller på Manglerud Star var han også opptatt av å gi andre den idrettsgleden som han selv har fått oppleve. Han startet blant annet opp med Golf som aktivitetsmedisin. Senere har dette endret navn til Golf Grønn Glede. Han var en sterk pådriver for å få golfdeltakere i Asker kommune med på Special Olympics. Han var selv med som ledsager og trener for deltakere som kom hjem med edelt metall tre ganger. 

Prisvinneren ble senere leder for Aktiv fritid i Asker kommune. Han fikk her et ansvar for å tilrettelegge tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse for alle målgrupper i kommunen. Sammen med sine medarbeidere utviklet han Aktiv fritid til en tjeneste som inspirerte fagpersoner innenfor feltet nasjonalt. Aktiv fritid i Asker ble et eksempel på hvordan tjenesten kunne organiseres. Når Helsedirektoratet i 2007 anbefalte kommunene å tilrettelegge tjenesten innenfor den tredelte løsningen var Aktiv fritid med på å vise vei. Hele tiden har Svein vært opptatt av å utvikle seg selv og tjenestene han har vært med på å tilby i samarbeid med kollegaer i Aktiv fritid, frivilligheten og ikke minst de som er brukere av tjenestene.  

I 2016 gikk prisvinneren av med pensjon i Asker kommune. Han kjørte da Golf-Norge rundt for å promotere golf som helsefremmende idrett. Han besøkte han 92 golfklubber over 3 år. I dag bor prisvinneren i Kongsvinger hvor han er engasjert med nye prosjekter.

Fagjuryen er vi opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Svein Einarsbøl er i en slik sammenheng en verdig vinner. 
Vi ønsker med Fritid for alle - prisen å takke deg. Du har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse ble styrket og utviklet. Gjennom ditt arbeid i Asker kommune var du med på å utvikle støttekontakttjenesten. Innenfor den tredelte løsningen fikk brukerne velge en individuell støttekontakt, et ønsket aktivitetstilbud eller støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Gode tilbud for innbyggere i Asker, men også et viktig arbeid som har inspirert andre som arbeider med dette fagfeltet i Norge."

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bilde av prisenPrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021