Bilde fra treningsstudioet Studio 99 som viser treningsapparater

I dag åpnet Helseminster Bent Høie Studio 99 på Aker Helsearena i Oslo. Et innovativt treningssenter med treningsapparater og utstyr tilpasset brukergrupper med funksjonsnedsettelser hvor Sunnaasstiftelsen har bidratt med finansiering med god hjelp fra Bergesenstiftelsen. Et strålende eksempel på samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunal sektor, næringslivet og brukerorganisasjonene. Studio 99 skal være treningsstudio og treningspoliklinikk, drive gruppetreninger og erfaringsforum. Studioet er tilpasset med topp moderne videoutstyr slik at treningen kan videooverføres til andre institusjoner eller direkte hjem til brukerne.


På sine nettsider skriver Sunnaas:

Treningspoliklinikken er blitt til treningslab Studio 99

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet sommeren 2018 inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn. Treningslab Studio 99 er en moderne treningspoliklinikk, treningssenter og treningslab, i tilpassede lokaler for personer med funksjonsnedsettelser. Her er det kondisjons- og styrketreningsapparater med smartteknologi, en stor gruppetreningssal, moderne garderobefasiliteter og kaffekrok.

På dagtid drives aktiviteten av tverrfaglig helsepersonell tilknyttet poliklinikken på Sunnaas sykehus. Høsten 2018 får brukerorganisasjoner tilgang til treningslokalene på kveldstid og i helgene.

Trening i treningslab Studio 99

Treningsprogrammene har en varighet på tre måneder og foregår til fastsatte tider på Aker helsearena i Oslo, individuelt eller i gruppe for målgruppene. Ansvarlig helsepersonell er tilknyttet treningspoliklinikken. Det tverrfaglige teamet består av lege, fysioterapeut, idrettspedagog og koordinator.

Målgruppe

 •     Personer med fysiske funksjonsnedsettelser (ryggmargsskader, CP, annen nevrologi, multitraume mm.)
 •     Personer med ervervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade, hjerneslag, afasi, hjernetumor mm.)

Innhold

Programmene kan omfatte trening som:

For personer med fysisk funksjonsnedsettelse

 •     Kondisjon- og styrketrening i sal og på apparater, individuelt og i gruppe
 •     Funksjonstrening i sal, individuelt
 •     Robotassistert vektavlastet trening i lokomat, individuelt
 •     Fortsatt sterk og stødig – inkomplett skade, individuell
 •     Tetragruppe i sal og på apparater, individuelt
 •     Funcobic – sittende aerobic i gruppe
 •     Funcpump – stasjonstrening i gruppe

For personer med ervervet hjerneskade

 •     Gangtrening, individuelt
 •     Kondisjon og styrketrening, individuelt og i gruppe
 •     Erfaringsforum og yoga i gruppe
 •     Fysisk og kognitiv trening i gruppe

Henvisning

Sunnaas sykehus HF henviser internt ved epikrise.
Eksterne søkere henvises via fastlege.
Henvisning sendes til Sunnaas sykehus HF, treningslab Studio 99, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr

Egenandel

Deltakere betaler egenandel avhengig av program. Transport dekkes ikke.

Ved spørsmål, kontakt

Koordinator Stine Storrud, spesialsykepleier
Tlf. 66 96 96 76 eller 479 04 929


Kilde

https://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/treningslab-studio-99