Forfatter: Dag Sverre Ofstad

Omslagsbilde til rapport om Tur- og TreningskompisTur- og Treningskompis – mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

TTK er et opplæringsstilbud i regi av Nordland Idrettskrets, Forum for Natur- og friluftsliv Nordland, og prosjektet ble gjennomført i perioden 2015 -2017. Hovedmålet for TTK har vært å: 

A gi personer med et bistandsbehov anledning til å oppleve en mer aktiv og meningsfull hverdag, gjennom fokus på den enkeltes muligheter, ønsker, drømmer og behov. 

Rapporten kan lastes ned her.

 


Om forfatteren

Dag Sverre Ofstad Er utdannet sosionom og sosialpedagog. Han har Ph.d. i studier av profesjonspraksis, hovedfag i praktisk kunnskap, videreutdanning i sosialpedagogikk v/UiO, strategisk ledelse v/HBO og NTNU, samt strategisk kompetansestyring v/BIO. Var leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser fra 2014-2018.