Omslaget til Scandinavian Journal of Occupational TherapyForskningsartikkelen er skrevet av Shahzad Arfa, Per Koren Solvang, Berit Berg og Reidun Jahnsen, og forskningen er gjort i en norsk kontekst. Her følger sammendraget av artikkelen:

Bakgrunn

Barn med innvandrerbakgrunn og funksjonsnedsettelser deltar mindre sosialt sammenliknet med norske barn med funksjonsnedsettelser. Rehabiliteringsprogram tilbyr en mulighet til å fremme en fysisk aktiv livsstil og øke deltakelse hjemme og i lokalsamfunnet for barn med funksjonsnedsettelser.

Mål

Hensikten med studien er å bidra til utvikling av mulige veier for å støtte fortsatt deltakelse i lokalsamfunnet etter rehabiliteringsopphold ved å utforske innvandrerfamiliers erfaringer med deltakelse og liknende utfordringer og tilrettelegginger.

Metode

Studien brukte en kvalitativ tilnærming med semi-strukturerte intervjuer.

Resultater

Kostnader og mangel på informasjon, nødvendige ferdigheter og hvilke aktiviteter som finnes lokalt var blant hindringene som familiene opplevde etter endt rehabilitering. Kommunalt helsepersonell og  ekspertene/personalet ved rehabiliteringsinstitusjon var ikke alltid oppmerksomme på eller forberedt på å møte de utfordringene familiene hadde når de forsøkte å fortsette med fysisk aktivitet, og hvem de skulle kontakte. Foreldrene uttrykte behov for fortsatt støtte og videreføring av tjenester etter rehabilitering for å få en aktiv livsstil. Deltakelsesmønstre blant barn fremhevet den potensielle rollen som støttekontakter kan ha som tilretteleggere for deltakelse i fysiske aktiviteter blant familiene.

Konklusjoner

Etablering av et effektivt samarbeid mellom kommune og rehabiliteringsinstitusjon som identifiserer potensielle framtidige utfordringer, justering av tiltakene, klargjøring av roller og ansvar og tilbud om støttende oppfølging, kan støtte fortsatt deltakelse blant innvandrerfamilier i lokalsamfunnet.

Nøkkelord: deltakelse, innvandrer, familie, foreldre, barn med funksjonsnedsettelse, rehabilitering, fysisk aktivitet, lokalsamfunn


Artikkelen er opprinnelig skrevet på engelsk og publisert i Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Den kan du finne ved å følge lenken under: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11038128.2020.1856183