Forfattere: Lisbeth S R Dueholm og Vidar Schei Johansson

Omslagsbilde til rapport om uteaktivitet etter rehabilitering

Uteaktiviteter som virkemiddel i rehabilitering

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) ble etablert i 1982, og har siden den gang benyttet uteaktiviteter som virkemiddel i rehabilitering samt i helsefremmende og forebyggende arbeid. Derfor var det interessant å undersøke hvordan uteaktiviteter blir videreført etter endt rehabiliteringsopphold og hva som påvirker videreføringen. Prosjektets formål er å bidra til å dokumentere vår praksis, intern kompetanseheving, samt gi oss et grunnlag for hvordan vi på best mulig måte kan støtte deltakerne i videreføring av uteaktiviteter etter endt opphold. Prosjektet skulle samtidig bidra til å informere praktikere innen feltet rehabilitering og uterehabilitering om faktorer, som kan påvirke videreføringen av uteaktiviteter.

Rapporten er et resultat av et utviklingsarbeid utført ved VHSS i perioden september 2017 til desember 2018. Prosjektet ble utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe ved VHSS bestående av fysioterapeuter, frilufts- og idrettspedagoger samt avdelingsledere fra VHSS.

Befolkningstettheten i Nord-Norge er liten. Det kan for mange være langt til aktivitetstilbud, samtidig som at naturen er tilgjengelig for de fleste. Naturen kan fungere som en arena for rekreasjon, fysisk utfoldelse og sosialt samvær under og etter et rehabiliteringsopphold. Ved å gi deltakerne  positive opplevelser med tilpassede aktiviteter i naturen, ønsker vi å bidra til en økt grad av aktivitet og deltakelse i deres hverdagsliv, etter endt opphold ved VHSS.

Rapporten kan lastes ned her.


Om forfatterne

Lisbeth S. R. Dueholm Spesialfysioterapeut, er Cand.pæd. fra DPU Århus Universitet og har et årsstudium i Friluftsliv-, kultur- og naturveiledning fra Universitetet i Sør-Øst Norge.

Vidar Schei Johansson Fysioterapeut. Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i bevegelses- og idrettsvitenskap og friluftsliv ved NTNU og HiNT (nå: Nord universitet). Jobber til daglig med rehabilitering på Valnesfjord Helsesportssenter, hovedsakelig med hjerte- og lungepasienter.