Bilde av Simon Flack som presenterer tilgjengelighetsappen Moveasy

Moveasy - app for tilgjengelighet

06. juni 2016

Under konferansen «Utstyrt for fremtiden?» ble tilgjengelighetsappen Moveasy lansert. Den skal gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelser å delta på linje med andre.

Ingressbilde til artikkel om Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

12. januar 2016

Ipsos MMI har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert 18 kommunale prosjekter hvor en har arbeidet for å sikre barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Prosjektene ble gjennomført i tidsperioden 2009-2014. Tilskuddsmidlene ble gitt som et ledd i utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge.