God praksis

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021

Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2021

Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingeplass og eventuelt til høyere utdanning. Hjelpemidler og tilrettelegging må være på plass til barnet/ungdommen kommer til ny skole/utdanningsted eller arealer.

aktivitetsbank Aktiv hjemme

Aktivitetsbank "aktiv hjemme"

26. mai 2020

Beitostølen Helsesportssenter har samlet og digitalisert en mengde beskrivelser av aktiviteter som kan gjøres lokalt. Du trenger ikke å ha vært pasient ved senteret for å ha glede og bli inspirert av dette.

 

Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019

Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Tilgjengelighetsmerket

12. desember 2018

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

27. januar 2017

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Ingressbilde for video fra Arctivity 2016

Herlig video fra Arctivity 2016

14. oktober 2016

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter. Målgruppe er personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser. Her får vi en flott smakebit på hvordan 2016 artet seg.

Logoen til drop-in metoden

Drop-In metoden – beskrives som et viktig metodeverktøy dersom du har bekymring for en elev

22. juni 2016

I Helsedirektoratet har det i en del år vært satset på psykisk helse i skolen. Dersom du er bekymret for en elev, kan du, via hjemmesiden til Helsedirektoratet, få råd og veiledning om hvordan du kan oppdage og følge opp en elev som ikke har det bra.