Omslagsbilde av brosjyren Alle barn har rett til en god oppvekst, norsk versjonAlle barn har rett til en god oppvekst, til lek, læring og et sosialt fellesskap. Det finnes mange barn med forskjellige behov og alle barn er unike. Noen barn ser ikke. Andre hører ikke. Noen er bevegelseshemmet eller utviklingshemmet. Andre har sosiale, psykiske utfordringer eller kroniske sykdommer. Barns helhetlige behov skal utredes, og dette kan utløse flere rettigheter.

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser. Brosjyrene er tilgjengelige på norsk, engelsk, urdu, somali og arabisk. Brosjyrene finnes på Bufdirs egne sider her, eller så kan du laste dem ned fra vår side her:

Omslagsbilde av brosjyren Alle barn har rett til en god oppvekst, engelsk versjonOmslagsbilde av brosjyren Alle barn har rett til en god oppvekst, arabisk versjon

Omslagsbilde av brosjyren Alle barn har rett til en god oppvekst, Somali versjonOmslagsbilde av brosjyren Alle barn har rett til en god oppvekst, urdu versjon

Det er også laget animasjonsfilmer om tjenestetilbud og rettigheter på de samme språkene som brosjyrene: norsk, engelsk, arabisk, somali og urdu.

Her er filmen på norsk:

Alle filmene finner du på Youtube:https://www.youtube.com/playlist?list=PLjpNIfkX49jHVju7NMT6rhmeG-BTFyUpl

Kilde: Bufdir