Ingressbilde som viser deler av omslaget til Medvirkningshåndboka. Bildet viser tittelen på håndboka og en hånd som holder fargerike blyanter og penner

Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker.

Medvirkningshåndboka

21. januar 2021

Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. I Medvirkningshåndboka deler Barneombudet sine metoder og tips for å jobbe med barn og unge som eksperter.

Jeg har problemer selvhjelp

Selvhjelp

Selvhjelp er å gjøre bruk av egne problemer og erfaringer.

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Spørsmål og svar

Autisme og gym

Gutt på 14 år som har en mild grad av autisme. Han strever med å klare å delta i gymtimer sammen med hele klassen fordi det blir mye regler og støy, og han klarer ikke følge med på alt.

Bilde av et foreldrepar kledd i sykehusklær som ser ned på noen som er utenfor bildet, kanskje et barn i en sykehusseng

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

25. januar 2018

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Denne nettsiden er til støtte for fagpersoner og foreldrerepresentanter som ønsker å få mer informasjon om eller tilby Starthjelp.

Ingressbilde til brosjyren, Alle barn har rett til en god oppvekst

Brosjyre og film fra Bufdir på fem språk

"Alle barn har rett til en god oppvekst"

09. september 2016

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.

 

Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

09. mars 2015

Professor Jan Tøssebro har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små og fram til overgang til voksen alder. I åtte korte filmer, sortert på tema, deler han mange av sine interessante funn.