Tøssebro har studert funksjonshemmede barn som ble født på 1990-tallet, da institusjoner ble lagt ned i stor skala og inkluderingsidealet ble holdt høyt. Forskningen har gitt en unik innsikt i livet til barna og deres nærmeste. I åtte korte filmer, sortert på tema, deler han mange av sine interessante funn.

Eksempler:

  •     Segregering øker med alder - ender med at 71,8 % er utenfor skoleklasser i videregående.
  •     85 % av de funksjonshemmede i studien er innvilget uføretrygd i en alder av 18-19 år.

Temaer

  • Om studien
  • Hjelpeapparatet: Fragmentert og uoversiktlig, tilfeldig rettighetsinformasjon 
  • Familielivet: Ikke flere skilsmisser, og søsken klarer seg bra 
  • Arbeidslivet: Far deltar fullt, mor jobber deltid, og de sliter med økonomien 
  • Kulturdeltakelse: Mor og far deltar mindre enn gjennomsnittet 
  • Integrering: Segregering øker med alder - ender med 71,8 % 
  • Fremtid: 85 % er innvilget uføretrygd når de er 18-19 år 
  • Råd til hjelpeapparatet: Tenk helhet!

Se filmene på Statpeds sider her: https://www.statped.no/laringsressurser/sammensatte-larevansker/oppvekst-med-funksjonshemming--familie-livslop-og-overganger/