Barn 0-12 år

Å få et barn med funksjonsnedsettelse

Historien om den harde fødselen som avløses av slitne, men lykkelige smil. Gratulasjoner og lutter glede. Et lite liv er født, og alt er normalt. Men slik er det ikke for alle. 

Noen vet allerede før fødsel at deres lille nykommer vil få andre utfordringer enn funksjonsfriske barn. Andre får sjokkbeskjed i eller etter fødselsøyeblikket, eller får en gryende mistanke i barnets første leveår.

En familie har et barn med lett funksjonsnedsettelse, en annen et barn med omfattende problemer, og den tredje med vissheten om at deres barn vil få et kort liv.

Ulik fremtid, men ofte med like reaksjoner og behov for støtte.

Vi vil her prøve finne ressurser og råd som kan være til nytte for foresatte til barn fra 0-12 år med funksjonsnedsettelse.

Velkommen inn!

Bilde av en babys små føtter