Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kompetansetjenesten skal bidra til dette gjennom bl.a. forskning, kunnskapsutvikling, fagutvikling og metodeutvikling gjennom aktivitet ved kompetansetjenesten, men også gjennom å samle kunnskap i et samarbeid med fagpersoner i forsknings- og praksisfeltet i fagbøker.

Bokserien gis ut gjennom et samarbeid med Fagbokforlaget.

Bøker i bokserien i dag:

1.   Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering (Utgitt 2013). Revisjon planlegges utgitt høsten 2021.

2.   Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. Utgitt 2015

3.   Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Utgitt 2016

4.   Aktiv omsorg. Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Utgitt 2017

5.   Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Utgitt 2018

6.   Lokal skoleutvikling - sammenhengen mellom sted, roller og undervisning. Utgitt 2019

7.   Når barna våre trenger hjelp. En bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere. Utgitt 2019

8.   Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap. Utgitt 2020

9.   Frivillighet. Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. Utgitt 2020

10. Kroppsøving – med rom for alle. Med vekt på læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking. Utgitt 2021

Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Planlagte utgivelser:

11. Ferie for alle. Tilrettelegging av gode opplevelser for barn, ungdom og voksne med omfattende ledsagerbehov. 2023

Ta gjerne kontakt med Anders Midtsundstad om du ønsker mer informasjon om bokserien.

Logo-fagbokforlaget.jpg 


 
NKT-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-POS-2.png