Korona.jpgKorona-situasjonen

Korona situasjonen bringer frem nye løsninger for å tilfredstille våre mål og samfunnsoppgaver. Nasjonal Kompetansetjenesten for barn og unge med funksjosnedsettelse (NKBUF) har alle sine ansatte på hjemmekontor med daglige virutuelle møter. Vi har fullt fokus på alternative måter å utvikle og spre kompetanse på. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.  


aktivitet_og_deltakelse.jpgFacebookgruppen Aktivitet og Deltakelse 

Trenger du eller har du gode aktivitetstips for kroppsøving eller fritid? Er du kroppsøvingslærer, aktivitetskontakt eller støttekontakt, eller har en funksjosnnedsettelse selv? Kompetansetjenesten har opprettet Facebookgruppen Aktivitet og Deltakelse. Gruppen er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for fagfolk, praktikere, brukere og deres pårørende. Målet er å dele praktisk råd og tips. 


nkbuf_jente.jpgHjemmesiden www.nkbuf.no 

Kompetansetjenestenestens hjemmeside finner du på www.nkbuf.no Her finner du mye fagstoff. Nettsiden vår er nå en av de HelseNorge.no anbefaler en å ta kontakt med om en trenger informasjon.


helsedir.jpgHelsedirektoratets anbefaling 

Kompetansetjenesten ba Helsedirektoratet om en anbefaling. Les deres svar: 

Så fint med en ide- og kunnskapsside! 
Vi har per i dag lite kjennskap til andre risikogrupper enn de som er definert av WHO, og alle sårbare grupper anbefales å følge generelle anbefalinger. Dette gjelder også frivillige og andre som tilrettelegger for aktivitet og deltakelse. Anbefalinger for "Aktiviteter med enkeltpersoner" blir de vanlige rådene; god håndhygiene og at aktiviteten mellom de som trenger støttekontakt og de som er støttekontakt må forbeholdes at holdes mellom de samme (og få) personer.
Les hele svaret på facebookgruppen Aktivitet og deltakelse.  


Bilde av spisser på fargeblyanter med ordene Tips oss! Tips oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er prosjekter eller tiltak dere syns vi bør vite om. Vi er takknemlige for alle innspill!