Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt deltakelse i samfunnet.

Omslagsbilde til idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicapIdeene har blitt til gjennom prosjekter i tidsperioden 2015 – 2017. Målet har vært at tiltakene skal styrke inkluderingen i samfunnet gjennom bruk av nye løsninger. I idéheftet vil en finne eksempler på hvordan man har tatt i bruk frivillige, både med og uten en funksjonsnedsettelse, som aktive deltakere og medspillere innenfor arenaene fritid og ferie.

Idéheftet kan du laste ned her: Nye-veje_Socialstyrelsen_web.pdf

Kilde:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nye-veje