Omslagsbilde til boken Alle til idræt

Forfattere:  Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer.

Pris: 250 dkr. pluss porto.

Videnscenter om handicap sitt helt nye undervisningsmateriale Alle til idræt er nettopp utkommet.

Alle til idræt er en ny undervisningsveiledning, som gir svar på, hvordan man kan tilrettelegge inkluderende undervisning i kroppsøvingsfaget på grunnskolen.

Alle til idræt er en hjelp til kroppsøvingslærere og pedagogisk personale, som ønsker mer kunnskap om, hvordan elever med funksjonsnedsettelser kan delta aktivt i kroppsøvingsundervisningen.

Materialet inneholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever med forskjellige typer av funksjonsnedsettelser.

Alle til idræt tar utgangspunkt i den danske Folkeskolens Formålsparagraf, «Fælles Mål for idræt og fagformålet» og presenterer, hvordan man kan skape inkluderende undervisning fra planleggingens begynnelse til utførelsen og evalueringen av aktivitetene.

Alle til idræt gir samtidig teoretisk bakgrunnskunnskap, som kan inspirere til å stimulere inkluderende tenkning, så den kan bidra positivt til skolens kultur.

Les om temaet "Inklusion i idræt, leg og bevægelse i skolen" hos Videncenter om handicap.

Kapittel 5 i boken inneholder konkrete aktiviteter til de enkelte klassetrinn til bruk i kroppsøvingsundervisningen. Der finner du tilpassede aktiviteter for: 1.-2. klasse, 3.-5. klasse, 6.-7. klasse, 8.-9. klasse. Ved kjøp av boken får man tilgang til en nettressurs der øvelsene er samlet og kan printes ut. Du kan bestille boken hos Videncenter om handicap, eller laste den ned gratis på samme sted.