Omslaget til Masteroppgaven At nå nye højderI sammendraget av masteroppgaven skriver Lene Fisker Brogaard:

"Dette studie fokuserer på, hvordan mennesker med fysiske funktionsnedsættelser oplever mening og mestring ved klatring. Forskningsstudiet har et kvalitativt design og er inspireret af fænomenologien og dens filosofiske udgangspunkt for at forstå andre menneskers livsverden.

Datamaterialet og empirien blev skabt og indsamlet i løbet af en uges ophold på Arctivity i sommeren 2015. Arctivity er et arrangement i Nord-Norge for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser og interesse for actionprægede friluftsaktiviteter. Dataindsamlingen har foregået i en trianguleringsproces, hvor hver metode bidrager til helheden i empirien. Dataene blev indsamlet ved hjælp af deltagende observation, hvor feltnotater var det primære arbejdsredskab. Derudover blev alle fem deltagere på klatring, interviewet under Arctivity om deres erfaringer og perspektiver."

Last ned hele masteroppgaven her.

Arctivity er et friluftsarrangement for unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser, som arrangeres for andre gang i 2016. Arrangmentet eies og drives av Valnesfjord helsesportssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er en stolt støttespiller.