Instrumentalism in education_200x285.jpgJorunn H. Midtsundstad skriver i et kapittel om hvordan resultatfokuset påvirker skolers forventninger til elevrollen og hvordan dette fører til endrede betingelser for deltagelse i undervisning og på lang sikt danning.

Jorunn H. Midtsundstad bygger på forskningsresultater fra prosjektene «Lærende regioner» og «Elevdeltakelse». Det siste ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Valnesfjord Helsesportsenter. Målet var å videreutvikle Drop-In metoden, slik at den også passer for barn og unge med funksjonsnedsettelser som strever med sin elevrolle, og som pendler mellom skole og rehabilitering. Tove Bergkvist viderefører nå dette arbeidet ved vår nasjonale kompetansetjeneste.

Her kan du finner en nærmere presentasjon av boken.