Bilde av omslaget til Redd Barna rapportRapporten bygger på en spørreundersøkelse fra 116 kommuner som har en person ansatt med ansvar for å koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunene, en såkalt knutepunktfunksjon. Du kan laste ned rapporten her.

Får alle barn og unge delta? Nei, er det korte svaret på dette. Dette til tross for fritidserklæringen, som gir alle barn rett til å kunne delta på fritidsaktiviteter. Hvorfor er fritid viktig? Jo, fordi aktivitet på fritiden med andre påvirker barn og unges livskvalitet.

Rapporten fra Redd Barna samsvarer med kompetansen og erfaringer Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har på dette området. Noen barn trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta i aktiviteter på fritiden og er derfor ekstra sårbare for hva kommunene har å tilby.

Undersøkelser utført av NKBUF viser at det er behov for utvidet og bedre støttekontakt ordning, samt mer informasjon til barn og unge og deres pårørende i samhandling med primærhelsetjenesten (Midtsundstad 2019). Forskning viser også at det er et stort behov for bedre kompetanse om bruk av aktivitetshjelpemidler i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Bergem 2019) .

NKBUF møter mange dyktige, engasjerte kommuneansatte, frivillig og pårørende som jobber iherdige med å fremme deltakelse for barn og unge. Men fremdeles er det behov for mer kunnskap og mer ressurser på dette området. Redd Barna sin rapport beskriver et gap mellom ønsket og lovpålagt tilbud og tilbud som finnes i kommunene i dag. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse jobber med dette og har som visjon: Likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse! Ved å jobbe sammen kan vi stadig nærme oss dette målet.