Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmedeLillestrøm kommune er opptatt av å støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser. For å muliggjøre dette er de opptatt av å utvikle tjenester som kan støtte innbyggerne slik at de kan mestre eget liv og har en aktiv og meningsfull hverdag. De fleste av oss klarer med støtte fra familie og venner å realisere dette på fritidsarenaen, men for noen er det helt avgjørende at vi i kommunen har ansatte som har tid og kunnskap til å støtte den enkelte slik at personen gis mulighet til å delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. 

For å lykkes med målsetning overfor voksne mennesker med utviklingshemming erfarer ansatte i tjenesten at det viktig med kunnskap om å tilrettelegge eller tilpasse aktiviteter. Fagboken er utviklet gjennom et kompetanse- og innovasjonsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Viken. Målet med prosjektet har vært å styrke kunnskap blant tjenesteytere i kommunen, medlemmer i lag og foreninger og ikke minst de utviklingshemmede selv.

I boken har de ansatte forsøkt å tydeliggjøre kunnskapen vi trenger for å muliggjøre at flere personer med utviklingshemming kan få realisert sine ønsker, behov og kanskje drømmer på kultur- og fritidsarenaen. Boken presenterer kunnskapen en trenger for å bli bedre til å tilrettelegge for aktiviteter hvor den enkelte gis mulighet til å bestemme selv. I boken legges det vekt på viktigheten av at ansatte og frivillige må lytte til hva de selv ønsker. 

Boken er skrevet av ansatte i Lillestrøm kommune, men anbefales lest av alle som arbeider overfor målgruppen.

Boken kan kjøpes her: https://www.bokstabburet.no/showbook.php?id=601