Stikkord

Velg stikkord
Velg stikkord

kroppsøving

Illustarsjon med norgeskart som viser de fire helseregionene i Norge over illustrasjon av nettverk

NKBUF – overgang fra nasjonal kompetansetjeneste til nasjonalt nettverk

21. desember 2023

1. januar 2024 ble NKBUF omorganisert til Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi vil fortsatt bruke forkortelsen NKBUF.

Ingressbilde til artikkel om ny rapport fra Redd Barna

Rapport fra Redd Barna

Barn med funksjonsnedsettelser - diskriminering vs. inkludering

10. mai 2023

I Redd Barnas nye rapport har de snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser, foreldre, og lærere, om deres erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, på aktivitetsdager og skoleutflukter. 

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest?

17. desember 2020

Skolene er viktige premissleverandører for hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse gis muligheter til å delta. Det omfatter også muligheter til deltakelse på fritida og aktiviteter sammen med venner. 

aktivitetskassen

Aktivitetskassen

Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen.

 

Litteraturliste Undervisning 2014

Litteraturliste fra undervisning på Universitetet i Nordland 10. og 14. november 2014, Perspektiver på samhandling og inkludering i praksis.