Nilsen, A.K.E. & Jensen, H.C. (2010). Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan. Akderforskning: FoU-rapport nr. 3

Midtsundstad, J. H. (2012) Patient or participant? How professionals construct the child with special needs. I: When Education Meets the Care Paradigm (p. 93-112). Münster: Waxmann Verlag

Midtsundstad, J. H. (2013b). Perspektiver på inkludering i praksis - en analyse av FmB metoden. I A. Midtsundstad (red.) Fritid med Bistand: En metode for å støtte sosial inkludering (s. 91-103). Bergen: Fagbokforlaget

Cameron, D. L., Tveit, A. D., Midtsundstad, J. H.,Nilsen, A. C. E., Jensen, C. (2014). An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities. Journal of Research in Childhood Education 28.(3) pp. 344-357

Drop-In metoden

Midtsundstad, J. H. (2013). Drop-In. En metode for å veilede elever til en positiv elevrolle. Bedre skole. Tidsskrift for lærere og skoleledere, s. 24-29

www.dropinmetoden.no

Fritid med Bistand

Midtsundstad, A (2013): Fritid med Bistand - En metode for å støtte sosial inkludering. Fagbokforlaget

www.fritidmedbistand.no

www.fritidforalle.no

Relevant litteratur:

Bok: Fritid med bistand av Anders Midtsundstad (Fagbokforlaget 2013)

Artikkel: "Tilpasset Idræt og Bevægelse" (klikk på linken for å laste ned)

Artikkel: "Krop og funktionshæmning" (klikk på linken for å laste ned)