Stikkord

Velg stikkord
Velg stikkord

ferie

Bilde fra feriested i Syden

Ferie for alle

I forskningsprosjektet «Ferie for alle» er det et mål å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere med omfattende ledsagerbehov får mulighet til å reise på ferie som andre i vårt samfunn. Vi har i Norge lite forskning på dette feltet. Vi har også lite kunnskap om hva brukergruppen selv, deres pårørende og tjenesteytere i kommunene tenker om ferie. Vi har heller ikke forskning og faglitteratur som tematiserer tilrettelegging og gjennomføring av ferietilbud overfor personer med omfattende ledsagerbehov.

Foto av et basseng i syden

Ferie for utviklingshemmede

20. januar 2023

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.