Pågående prosjekter

Ingressbilde som viser en stabel av bøkene i bokserien

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

21. mars 2022

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) startet i 2014 et samarbeid rundt utgivelsen av en bokserie.

Ingressbilde til artikkel om fritidsaktiviteter med assistanse

Fritidsaktiviteter med assistanse

21. mars 2022

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivillig sektor innenfor fagfeltet tilrettelegging av fritidstjenester. Prosjektet fikk midler fra Fylkesmannen i Viken, og ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.