Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne - rapport.jpg

Bakgrunnen for denne rapporten er dels at personer med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt og heterogen gruppe, og dels behovet for å etablere et godt system for dokumentasjon av levekårene for funksjonshemmete.

Formålet har derfor vært (1) å undersøke hva vi vet om fellestrekk og variasjon i levekårene til personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne ut fra foreliggende forskning, (2) å påpeke mangler i kunnskapsgrunnlaget, og (3) å drøfte mulige strategier for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Størstedelen av arbeidet med rapporten har vært å analysere eksisterende forskning av relevans for problemstillingene.

Last ned elektronisk versjon av publikasjonen (gratis):
Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne - Fellestrekk og variasjon WEB.pdf

(Kilde NTNU Samfunnsforskning)