Vi er svært stolte av å lansere vårt første magasin i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Dette magasinet er en nybrottsarbeid for oss. Og det er spesielt hyggelig at vårt første nummer kan formidle noen av de flotte faglige og sosiale opplevelsene vi hadde på vår årskonferanse i Bodø i desember 2014.

Utsnitt av magasinforside fra konferansen

Vi har som mål å lage flere årlige temamagasin som på ulike måter skal synliggjøre et samfunnsområde som til daglig ikke får så mye oppmerksomhet. Vi vil søke å fremheve det som gjøres og det som kan bli gjort for at inkludering, likestilling, aktivitet og deltakelse kan bli en normalopplevelse for alle i fremtiden.

Ved å gjøre slike magasiner temabasert håper vi å kunne belyse både aktuelle og tidløse tema for barn og unge med funksjonsnedsettelser, slik at magasinene også kan innta en rolle som "oppslagsverk" man stadig kommer tilbake til.

Vi gleder oss til fortsettelsen, og ønsker lykke til med en god lesestund!

Her finner du kompetansetjenestens første magasin: Konferansemagasin fra "Ulikhet gir mulighet".