Omslagsbilde av Masteroppgave  - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidlerFlere av barna som ble intervjuet hadde få jevnaldrende å være sammen med på fritiden. Aktivitetshjelpemidler ga mulighet for mestring i aktiviteter barna ellers ikke ville deltatt i. Noen hadde behov for trygge omgivelser ved utprøving. Spørreundersøkelsen synliggjør også at aktivitetshjelpemidlene ble brukt i varierende grad. Barna fremhevet at selvstendighet i aktivitet og mulighet til deltagelse med familie og venner er viktige faktorer for å sikre økt bruk av slike hjelpemidler. Behov for ledsager og mangel på arenaer for utøvelse av aktivitet blir pekt på som årsaker til mindre bruk.

Gjessing konkluderer i sin mastergradsoppgave med at det ved utprøving, anskaffelse og bruk av aktivitetshjelpemidler er svært viktig å ta hensyn til barnets mulighet for selvstendighet, egnede steder for utførelse av aktiviteten og mulighet for deltagelse med venner.

Hele oppgaven kan du laste ned her:

Masteroppgave - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler.pdf