Bilde av omslaget til Oppvekst med funksjonshemmingNormalisering, integrering og inkludering. Barn med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende.Det var idealene politikerne hadde for barn som vokste opp med en funksjonshemning på begynnelsen av 1990-tallet.

Har vi nådd opp til disse idealene i dag?

Nei, mener Jan Tøssebro, forsker og direktør ved NTNU Samfunnsforskning. Han får støtte av sin forskerkollega Christian Wendelborg. Sammen har de redigert boka Oppvekst med funksjonshemmede – Familie, livsløp og overganger som oppsummerer forskningen fra et stort prosjekt.

Dette er det største forskningsprosjektet som er gjort på deres levekår i Norge. Her har forskerne fulgt 661 familier og deres funksjonshemmede barn fra barna ble født fra 1993 til 1995 og opp gjennom hele oppveksten deres.

Familiene har gitt forskerne informasjon gjennom spørreskjemaer og intervjuer.

Les mer på forskning.no