Rettigheter, støtteordninger og annen hjelp

25. februar 2016

Når man får et barn med nedsatt funksjonsevne, er man berettiget til støtte fra det offentlige. Dette kan være pleiepenger, hjelpestønader, rett til behandling osv.

 

Artikkel 7 - Barn med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonene om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FNs generalforsamling vedtok FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne den 13. desember 2006. Norge undertegnet konvensjonen 30. mars 2007 i henhold til kongelig resolusjon av samme dato. 80 andre stater og EU undertegnet samtidig. Konvensjonen trådte i kraft 3. mai 2008 da 20 stater hadde ratifisert.