Tøssebro.jpg

​Rapporten redegjør for funnene fra en studie av søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, gjennomført fra desember 2011 til november 2012.  Den bygger på data fra søsken som nå er ungdommer eller unge voksne: dybdeintervju med 15 søsken og utfylte spørreskjema fra 100.

Rapporten inneholder også en oversikt over nasjonal og internasjonal forskning om søsken til personer med nedsatt funksjonsevne (kapittel 2)

Les mer her.

Last ned elektronisk versjon av publikasjonen her

 

Som alle andre - rapport_230x322.jpg

Kilde

NTNU Samfunnsforskning