Omslagsbilde til veileder om Universell utforming av idretts- og nærmiljøanleggDenne veilederen om universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i sin tur avløste tidligere publikasjoner om temaet.

Regjeringen presenterer sin visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 gjennom handlingsplanen Norge universelt utformet 2025. Dette er et overordnet dokument som er retningsgivende for tiltak også innenfor idrettsområdet. Det foreligger også nye lover som gir føringer for utforming av anlegg, særlig Likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft fra 1. januar 2009, og ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter som trådte i kraft fra 1. juli 2010.

Veilederen gir praktiske råd for planlegging og bygging av idrettsanlegg for å følge opp regjeringens visjon og gjeldende lover. Universell utforming av våre bygde omgivelser er et tema som krever nytenking, og utforming av idrettsanlegg gir spesielle utfordringer. Mange anlegg har som hensikt å være fysisk krevende for brukere, selv de som er på et idrettslig toppnivå. Dette kan gi utfordringer i forhold til å finne praktiske løsninger som gjør anleggene både krevende nok, og tilfredsstillende i forhold til krav om universell utforming. 

Last ned veilederen i pdf-format