Fritidserklæringen – en felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

Staten, kommunene og frivilligheten går nå sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet.

Omslaget til FritidserklæringenUnder lanseringen av fritidserklæringen 7. juni 2016 fortalte Erna Solberg at muligheten for å lykkes i stor grad handler om å stå sammen i arbeidet med å inkludere alle barn og unge på fritidsarenaen:

Vi slår sammen våre krefter for å inkludere barna som ikke kan delta i fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes situasjon. Barna sier selv at det å kunne delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn er viktig. En rekke kommuner, lag og organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i organiserte tilbud, og nå skal vi få til enda mer. Norge er i verdenstoppen i frivillighet. Muligheten for å lykkes med dette arbeidet er derfor stor.

Statsminister Erna Solberg (H).

Relevante lenker

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Fritidserklaringen/

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Samarbeid_pa_tvers_av_sektorer/Fritidserklaringen/

Opptak fra konferansen er nå lagt ut på Bufdirs youtube-konto, tilgjengelig for alle her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjpNIfkX49jFRq8xNdFmAT-Ka8IAxN0Ip

Les hva regjeringen skriver om Fritidserklæringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

Last ned Fritidserklæringen her.

Tre polaroidbilder av barn engasjert i ulike fritidsaktivteter