Skjermbilde av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den slår fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Forskriften har betydning for alle som jobber innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskrift for tjenester som er fra 2002.


"- God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. 

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskriften i helse- og omsorgstjenesten.

Den er tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere omfatter.

Den utdyper kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Den gjør det lettere å slå fast hvem som har det overordnede ansvaret i kommunene og på sykehusene.

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring trer i kraft 1. januar 2017."

Ovenstående tekst er hentet fra Regjeringen.no.

Kilder:

Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/hod/sak1/klarere-krav-til-ledelse/id2519605/

Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klarere-krav-til-ledelse/id2518180/

Regjeringen.no: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten